CatalàCastellanoEnglish

Logo Universidad de Girona y Catedra UNESCO
Facebook Google Plus Twitter

ORGANUM en gestió i polítiques culturals

L'evolució de tot camp professional i acadèmic reclama l'elaboració d'un referent conceptual construït a partir d'una lògica pròpia.

La construcció dels referents utilitzats en l'àmbit de les polítiques culturals i la gestió cultural s'ha anat elaborant a partir d'un procés de conceptualització de les experiències i posteriorment ha anat rebent aportacions d'investigacions procedents de les diferents disciplines que incideixen en aquest camp de l'acció política i social. Malgrat això, la nostra tasca en la formació i la investigació aplicada, moltes vegades s'ha trobat en dificultats semàntiques i conceptuals que dificulten l'aprofundiment de la nostra reflexió i que comporten disfuncions importants.

En aquest sentit hem considerat convenient realitzar un exercici d'ordenar les diferents reflexions i conceptes que hem anat utilitzant en la pràctica de la gestió cultural i en els programes formatius especialitzats.Fruit d'aquest procés s’estructura el present Organum com una experiència i proposta de debat per al propi sector i amb la voluntat de crear un instrument de reflexió conceptual.

L'Organum es concep com un sistema de conceptes relacionats que sorgeixen a partir de la necessitat d'ordenar un gran nombre d'experiències en el camp de la gestió cultural i les polítiques culturals. El seu objectiu principal és aportar un instrument dinàmic (considerem que és un procés permanent d'actualització i reflexió d'acord amb l'evolució dinàmica del sector cultural) al servei de la formació, la recerca i la documentació per als diferents agents culturals, a partir del contrast i confrontació amb persones estudioses o professionals de la cultura que ens aporten els recursos de la seva experiència com una forma de coneixement.

Per mitjà de Camps Semàntics, Thesaurus Temàtic i Alfabètic i Mapes Conceptuals (els quals organitzen un gran nombre de termes presentats en anglès, espanyol i català) pretén aportar forma a una pràctica experimental que per les seves característiques i antecedents se'ns presenta massa desordenada.

En conveni amb:

Logo

Subscriu-te al nostre butlletí

name
email address

Facebook Google Plus Twitter

Càtedra Unesco | Parc Científic i Teconlògic de la Universitat de Girona, Edifici Jaume Casademont, despatx 2 | 17003 | Girona

Normes i condicions d'ús | Política de privacitat de dades